Politechnika Wrocławska

Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Katedra Inżynierii Biomedycznej

Podstawy Biofotoniki

Prof. dr hab. inż. lek. med. Halina Podbielska

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ INŻYNIERIĘ BIOMEDYCZNĄ?

 Zapraszamy na stronę Katedry Inżynierii Biomedycznej

Informacje na temat Grupy Bio-Optyki

kontakt

Obowiązują wiadomości z Optyki inżynierskiej, Fizyki, Anatomii i Propedeutyki

 

Tematyka wykładów

Wprowadzenie do biofotoniki, podstawowa terminologia

Podstawowe mechanizmy oddziaływania światła z tkanką – absorpcja

Parametry optyczne tkanek

Podstawowe mechanizmy oddziaływania światła z tkanką – rozpraszanie. Zastosowania w diagnostyce

Podstawowe mechanizmy oddziaływania światła z tkanką – luminescencja. Zastosowania w diagnostyce i terapii

Odziaływania termiczne promieniowania elektromagnetycznego. Zastosowania w terapii

Zastosowanie optyki falowej w biomedycynie. Zastosowania w diagnostyce

 

Link do wykładów

Uwaga! Hasło podano na wykładzie