Konferencje naukowe

Konferencje naukowe w roku 2019

Konferencje naukowe w roku 2018

Konferencje naukowe w roku 2017

Konferencje naukowe w roku 2015

Konferencje naukowe w roku 2014

Konferencje naukowe w roku 2013

  • VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Bioinformatyki oraz XI Sympozjum Bioinformatyczne
    Dr hab. inż. Małgorzata Kotulska była Przewodniczącą Komitetu Programowego VI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Bioinformatyki oraz XI Sympozjum Bioinformatycznego. Zjazd był organizowany w tym roku przez nasz Instytut. Pomoca służyli również nasi studenci z AKN BioNanopor. Dr hab. inż. Małgorzata Kotulska została również wybrana sekretarzem zarządu Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego w kadencji 2013–2017.

    VI Sympozjum Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego zostało dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (grant 697/P-DUN/2013).

Konferencje naukowe w roku 2012

Konferencje naukowe w roku 2011

Konferencje naukowe w roku 2010