PRZEWODY DOKTORSKIE

Politechnika Wrocławska posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie biocybernetyka i inżynieria biomedyczna.

Kandydaci do otwarcia przewodów proszeni są o przygotowanie wniosków według instrukcji.

Kandydaci proszeni są o zapoznanie się z obowiązującym regulaminem w Politechnice Wrocławskiej (zob. tryb czynnosci w przewodzie doktorskim na Politechnice Wrocławskiej).

Dokumenty należy składać zgodnie ze wzorami:
Podanie do Przewodniczącego Komisji w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego
Załącznik 1. Karta informacyjna doktoranta starajacego się o otworzenie przewodu
Załącznik 2. Autoreferat - tezy do wszczęcia doktoratu lub gotowa rozprawa doktorska - z opinią Promotora
Załącznik 3. Oświadczenie o składaniu/nieskładaniu wniosku w sprawie przewodu
Załącznik 4. Oświadczenie/ia Promotora i Promotora Pomocniczego wg instrukcji na stronie Szkoły Doktorskiej
Załącznik 5. Kopia dyplomu ukonczenia Szkoły Wyższej
Załącznik 6. Kopia opublikowanej pracy/prac naukowych

Przewody doktorskie w dyscyplinie biocybernetyka i inżynieria biomedyczna/inżynieria biomedyczna: