Politechnika Wrocławska

Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Katedra Inżynierii Biomedycznej

Propedeutyka

Prof. dr hab. inż. lek. med. Halina Podbielska

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ INŻYNIERIĘ BIOMEDYCZNĄ?

 Zapraszamy na stronę Katedry Inżynierii Biomedycznej

Informacje na temat Grupy Bio-Optyki

kontakt

 

Obowiązują wiadomości z Anatomii

 

Tematyka wykładów

Wprowadzenie do propedeutyki, podstawowa terminologia

Podstawy epidemiologii

Choroby o znaczeniu społecznym – znaczenie inżynierii biomedycznej w diagnostyce i terapii

Choroby serca i układu krążenia – znaczenie inżynierii biomedycznej w diagnostyce i terapii

Choroby układu pokarmowego – znaczenie inżynierii biomedycznej w diagnostyce i terapii

AIDS – znaczenie inżynierii biomedycznej w diagnostyce i terapii

Cukrzyca – znaczenie inżynierii biomedycznej w diagnostyce i terapii

Podstawy immunologii i onkologii – znaczenie inżynierii biomedycznej w diagnostyce i terapii

Podstawy transplantologii – znaczenie inżynierii biomedycznej w diagnostyce i terapii

 

Link do wykładów

Uwaga! Hasło podano na wykładzie