WYKŁADY z ANATOMII 

 

 

Warunki zaliczenia

 

Napisanie referatu na przydzielony/wybrany temat

Oddanie referatu w terminie

Pisemne kolokwium z tematyki referatu

Wykonanie modelu

Egzamin z pierwszej części wykładów

Egzamin z drugiej części wykładów

Egzamin

Egzamin poprawkowy

 

Ocena końcowa średnia z otrzymanych ocen (wszystkie oceny muszą być pozytywne):

Wszystkie zaległości, niezaliczone sprawdziany i egzaminy cząstkowe będą zaliczane w sesji w terminie egzaminu podanym na wykładzie

 

Linki do wykładów będą aktywne przez jakiś czas po kolejnych po wykładach.

Uwaga: kolejność wykładów może być różna. Niektóre wykłady mogą być przeniesione na wykład z Propedeutyki przy okazji omawiania odnośnych zagadnień.

 

Ważne daty

14. listopada – oddanie referatu

21. listopada – sprawdzian z referatu

28. listopada – sprawdzian z modeli

5. grudnia – egzamin cząstkowy z osteologii

12. grudnia – egzamin cząstkowy z anatomii narządów wewnętrznych

 

Egzamin sala 322 A1

TERMINY

termin I 31.01.19 godzina 13.15

termin II 7.02.19 godzina 11.15

 

Wykłady

Wykład: wprowadzenie do anatomii A

 

Wykład: podział ciała ludzkiego A

 

Wykład: wprowadzenie do osteologii A

 

Wykład: anatomia na poziomie mikro- i nano A

 

Wykład: budowa skóry A

 

Wykład kończyna górna A

 

Wykład: kończyna dolna A

 

Wykład: budowa czaszki A

 

Wykład: budowa kręgosłupa i klatki piersiowej A

 

Wykład: mięśnie B

 

Wykład: układ rozrodczy, monitorowanie ciąży B

 

Wykład: trzewia klatki piersiowej B

 

Wykład: trzewia jamy brzusznej B

 

Wykład: układ moczowy B

 

Wykład: mózg B

 

 

na egzaminach i kartkówkach będą też pytania z filmów pokazywanych na wykładach