Profil naukowo-dydaktyczny

Zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym 99/2014 Rektora Politechniki Wrocławskiej "w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki", zlikwidowany został Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej I-21, w którego miejsce powstała Katedra Inżynierii Biomedycznej K7/W11.

Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej I-21 powstał w 2007 roku. Pierwszym Dyrektorem I-21 był dr hab. inż. Wojciech Kordecki, prof. nadzw. PWr, kierownik byłego Zakładu Wydziałowego. Dyrektorem w kadencji 2008–2012 i 2008–2014 była prof. n. tech. dr hab. n. fiz. inż. lek. med. Halina Podbielska. Profesor Halina Podbielska obecnie jest kierownikiem Katedry. Inicjatywa powstania nowego Instytutu zrodziła się w głowach zarówno pracowników wspomnianego Zakładu, jak i pracowników Instytutu Fizyki, którzy prowadzą prace badawcze w zakresie inżynierii biomedycznej, jak i czynnie uczestniczą w procesie dydaktycznym. Postanowili oni połączyć swoje siły i wspólnie utworzyć nowy Instytut.

Obecnie Katedra liczy 42 pracowników, w tym 34 pracowników naukowo-dydaktycznych, z których 12 jest pracownikami samodzielnymi (3 profesorów tytularnych, 9 profesorów uczelni). Inżynieria biomedyczna doskonale wpisuje się w strategiczne obszary badań i edukacji, promowane zarówno na poziomie krajowym, jak i Komisji Europejskiej w programach dotyczących nowych technologii, społeczeństwa informacyjnego, jak i ochrony zdrowia. Politechnika Wrocławska należy tu do wiodących jednostek w kraju, a Inżynieria Biomedyczna na WPPT ma długoletnią tradycję.