English Version

Institute of Biomedical Engineering and Instrumentation

 

 

 

 

Zespół Elektroniki Biomedycznej i Pomiarów

 

Group of Biomedical Electronics and Measurements

 

 

Group Home Page

 

Head of the Group

dr hab. inż., Zbigniew Moroń, prof. nadzwycz.

phone +48 71 320 44 63, fax: +48 71 327 77 27

 

e-mail: zbigniew.moron@pwr.wroc.pl

 

 

 

Group members

Research activity

National and International cooperation

Publications list 2000-2008

 

 

top

Group members

 

o                    dr hab. inż., Zbigniew Moroń, prof. nadzwycz.

zbigniew.moron@pwr.wroc.pl

o                    Michał Baszyński  dr inż.,

michal.baszynski@pwr.wroc.pl

o                    Stefan Giżewski  dr inż.,

stefan.gizewski@pwr.wroc.pl

o                    Barbara Juroszek  dr inż.,

barbara.juroszek@pwr.wroc.pl

o                    Jerzy Kolanko  dr inż.,

jerzy.kolanko@pwr.wroc.pl

o                    Adam Krzywaźnia  dr inż.,

adam.krzywaznia@pwr.wroc.pl

o                    Beata Krzywaźnia  mgr inż.,

beata.krzywaznia@pwr.wroc.pl

o                    Mirosław Łątka  dr inż.,

miroslaw.latka@pwr.wroc.pl

o                    Marcin Masalski  dr inż.,

marcin.masalski@pwr.wroc.pl

o                    Janusz Ociepka  dr inż.,

janusz.ociepka@pwr.wroc.pl

o                    Zbigniew Rucki  dr inż.,

zbigniew.rucki@pwr.wroc.pl

o                    Piotr Ruszel  dr inż.,

piotr.ruszel@pwr.wroc.pl

o                    Grzegorz Smołalski  dr inż.,

grzegorz.smolalski@pwr.wroc.pl

o                    Zdzisław Szczepanik  dr inż.,

zdzisław.szczepanik@pwr.wroc.pl

 

PhD students

o                    Nina Bania  mgr inż. doktorant,

nina.bania @pwr.wroc.pl

o                    Tomasz Grysiński  mgr inż. doktorant,

tomasz.grysinski@pwr.wroc.pl

 

Technical Staff

o                    Bogumił Głód  mgr inż.

bogumil.glod@pwr.wroc.pl

o                    Zbigniew Golus 

zbigniew.golus@pwr.wroc.pl

o                    Jadwiga Juszczak  inż.

jadwiga.juszczak@pwr.wroc.pl

o                    Hanryk Kowalski  inż.

h.kowalski@pwr.wroc.pl

 

top

Research Activity

 

1.       Zjawiska i sygnały jako podstawa do oceny stanu obiektu biomedycznego

-        Modelowanie struktur i systemów biomedycznych,

-        Analiza i modelowanie przepływu prądu elektrycznego w organizmie człowieka, spektroskopia i tomografia impedancyjna,

-        Modelowanie i pomiary elektrycznej przewodności lokalnej obiektów biomedycznych,

-        Pomiary przewodności elektrycznej płynów, analiza metrologiczna, modelowanie konduktometrycznych elektrod pomiarowych,

-        Analiza i modelowanie zjawisk cieplnych w organizmie człowieka,

-        Potencjały czynnościowe układów biomedycznych – modelowanie i pomiary,

-        Analiza potencjałów wywołanych organizmu ludzkiego,

-        Modelowanie i pomiary ciśnienia tętniczego krwi,

-        Modelowanie i pomiary układu oddechowego dla natężonego wydechu,

-        Badania wpływu promieniowania elektromagnetycznego na organizm ludzki,

-        Mikrostymulacja elektryczna organizmu jako narzędzie w terapii uzależnień,

-        Metrologia obiektów biomedycznych,

 

2.       Sygnały i ich przetwarzanie

-        Pozyskiwanie i analiza sygnałów biomedycznych,

-        Modelowanie torów przetwarzania sygnałów biomedycznych,

-        Kompresja sygnału i jej wpływ na wiarygodność oceny jego parametrów

-        Metody cyfrowej analizy sygnałów deterministycznych i losowych w biomedycynie i technice,

-        Analiza warunków mierzalności parametrów sygnałów przy danej wiedzy apriorycznej o sygnale,

 

 

3.      Czujniki do pomiaru wielkości biomedycznych

-        Pomiary wielkości biomedycznych – metody pomiarowe, wzorcowanie, analiza metrologiczna,

-        Wykorzystanie czujników wielkości fizycznych do pozyskiwania informacji o obiekcie biomedycznym,

-        Modelowanie, projektowanie i realizacja czujników cieplnych i impedancyjnych,

-        Zastosowanie mikroprocesorów do konstrukcji inteligentnych przetworników wielkości biomedycznych,

 

3.       Aparatura i systemy pomiarowo-diagnostyczne i terapeutyczne w medycynie

-        Konstrukcja elektronicznej aparatury diagnostycznej i terapeutycznej,

-        Pomiary pól elektromagnetycznych organizmów żywych,

-        Systemy pomiarowe i diagnostyczne – modelowanie, symulacja i projektowanie,

-        Nawigacja 3D przy wykorzystaniu pola magnetycznego m.cz. dla zastosowań medycznych,

-        Zakłócenia elektromagnetyczne w aparaturze elektromedycznej – modelowanie i pomiary, eliminowanie zakłóceń i minimalizacja ich wpływu na obiekt biomedyczny oraz na aparaturę elektromedyczną,

 

 

top

Laboratory Equipment

 

  • Analizator widma 0-100 kHz,
  • Spirometr automatyczny,
  • Elektrokardiograf 12 kanałowy,
  • Oscyloskopy 200 MHz,
  • Generator programowalny,
  • Gain/phase analyser 0.01 Hz-20kHz

 

top

 

National and International Cooperation

 

·        Klinika Otolaryngologii, Akademia Medyczna we Wrocławiu

·        Wydział Elektroniki, Politechnika Wrocławska

·        Wydział Mechaniczny, Politechnika Wrocławska

·        School of Engineering and Mathematical Sciences, City University, London UK

 

top

 

Publications list 2000-2008

 

2008

 

1.       Bania N, Nowaczyk E, Moroń Z: Sposób monitorowania bezdechu niemowlęcia i monitor bezdechu niemowlęcia. Zgłoszenie patentowe nr P386734. 08.12.2008.

2.       Bania N: Monitor oddechu niemowlęcia przeznaczony do użytku domowego W: VI Konferencja Naukowa Studentów „Człowiek, Cywilizacja, Przyszłość”, Politechnika Wrocławska, 12-14 maja 2008 Wrocław. Ofic. Wyd. Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2008, 1, 303-304.

3.       Baszyński M: Układy do pomiaru impedancji elektrycznej w zastosowaniach biomedycznych. W: XL Międzyuczelniana Konferencja Metrologów. XL MKM, Świnoujście, 14-17 września 2008. Szczecin: Wydaw. Uczel. PSzczec., 2008, 3.

1.       Giżewski S, Krzywaźnia A, Ociepka J: Błędy pomiarów transmitancji z pseudolosowymi sygnałami wymuszającymi. Przegląd Włókienniczy. 2008, 62, 7, 27-30. Referat wygłoszony na XXXIX Międzyuczelnianej Konferencji Metrologów. Łódź, 24-26 września 2007.

4.       Juroszek B: Metoda oscylometryczna pomiaru ciśnienia tętniczego krwi: modelowanie układu. Przegląd Elektrotechniczny. 2008, 84, 12, 304-307.

5.       Juroszek B: Metoda oscylometryczna pomiaru ciśnienia tętniczego krwi – modelowanie układu. W: XL Międzyuczelniana Konferencja Metrologów. XL MKM, Świnoujście, 14-17 września 2008. Szczecin: Wydaw. Uczel. PSzczec., 2008, 4.

6.       Juroszek B: The factors determining the accuracy of the oscillatory blood pressure measurements. W: SYMBIOSIS 2008. IX International Conference Proceedings, Kamień Śląski, Poland, 11-13 June 2008. Brno: Vysoke uceni technicke, 2008. 22-25.

7.       Juroszek B: The sources of errors in the oscillometric blood pressure measurements. Metrology and Measurement Systems. 2008, 15, 4, 539-549: http://www.metrology.pg.gda.pl/full/2008/M&MS_2008_539.pdf

8.       Kolanko J, Wiśniewski K: Konstrukcja, bezpieczeństwo i zastosowanie stymulatorów elektrycznych w terapii długoterminowej. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. 2008, 14, 1, 9-11.

9.       Kolanko J, Wiśniewski K: Minimizing relative measurement errors for sensors applications. Sensors & Transducers. 2008, 87, 1, 1-10: http://www.sensorsportal.com/HTML/DIGEST/january_08/P_222.pdf

10.   Kolanko J: Definicje całkowe mocy, zamknięcie trójkąta mocy. http://www.cire.pl/zakres,2,47,0.html

11.   Kolanko J: Sposób pomiaru mocy elektrycznej biernej. Zgłoszenie pat. nr P 386165, 29.09.2008.

12.   Kolanko J: Układ do pomiaru mocy prądu elektrycznego. Zgłoszenie pat. nr P 38638. 23.10.2008.

2.       Krzywaźnia A, Ociepka J, Giżewski S: Niepewność wyznaczenia składowych ortogonalnych w cyfrowej detekcji fazoczułej wynikająca ze stosowania schodkowej aproksymacji sygnału sinusoidalnego. Przegląd Włókienniczy. 2008, 62, 9, 38-40, Referat wygłoszony na XXXIX Międzyuczelnianej Konferencji Metrologów, Łódź, 24-26 września 2007.

13.   Masalski M, Giżewski S: System diagnostyczny do obiektywnego badania słuchu metodą słuchowych potencjałów wywołanych stanu ustalonego. W: XL Międzyuczelniana Konferencja Metrologów. XL MKM, Świnoujście, 14-17 września 2008. Szczecin: Wydaw. Uczel. PSzczec., 2008, 4, 7.

14.   Ociepka J: Układ synchronicznie przełączanego modulatora amplitudy. Patent PL 199612 B1, udzielony w dn. 31.10.2008.

1.       Ruszel P: Kompatybilność elektromagnetyczna elektronicznych urządzeń pomiarowych. Ofic. Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2008.

15.   Ruszel P: Shape of increasing pulse leading egde in the time domain as a determinant of its spectrum. Elektronika (Warszawa). 2008, 49, 2, 42-44.

16.   Ruszel P: Wybrane zagadnienia modelowania źródeł zakłóceń elektromagnetycznych. W: XL Międzyuczelniana Konferencja Metrologów. XL MKM, Świnoujście, 14-17 września 2008. Szczecin: Wydaw. Uczel. PSzczec., 2008, 4.

 

 

2007

 

1.       Baszyński M, Moroń Z: Określenie położenia do celów biomedycznych z wykorzystaniem pola magnetycznego małej częstotliwości. W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna. XV Krajowa konferencja naukowa, Wrocław, 12-15 września 2007. Wrocław: Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP, 2007. 4.

2.       Baszyński M: Poprawa właściwości metrologicznych systemu przeznaczonego do pomiaru położenia z wykorzystaniem pola magnetycznego małej częstotliwości. Pomiary, Automatyka, Kontrola. 2007, 53, 9 bis, 2, 560-563.

1.      Frączek M, Kręcicki T, Moroń Z, Rucki Z, Szczepanik Z: Możliwość wykorzystania pomiarów impedancyjnych w diagnostyce medycznej. W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna. XV Krajowa konferencja naukowa, Wrocław, 12-15 września 2007. Wrocław: Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP, 2007. 4.

2.      Frączek M, Kręcicki T, Moroń Z, Rucki Z, Szczepanik Z: Pomiary impedancji elektrycznej tkanek miękkich krtani. W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna. XV Krajowa konferencja naukowa, Wrocław, 12-15 września 2007. Wrocław: Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP, 2007. 4.

3.      Giżewski S, Krzywaźnia A, Ociepka J: Błędy pomiarów transmitancji z pseudolosowymi sygnałami wymuszającymi. W: XXXIX Międzyuczelniana Konferencja Metrologów MKM '07, Łódź, 24-26 września 2007. Łódź: Katedra Architektury Tekstyliów PŁódz., 2007. 5.

3.       Giżewski S, Ociepka J, Karkowska H: Profesor Andrzej Jellonek – nauczyciel i wychowawca metrologów. W: XXXIX Międzyuczelniana Konferencja Metrologów MKM'07, Łódź, 24-26 września 2007. Łódź: Katedra Architektury Tekstyliów PŁódz., 2007. 5.

4.       Grysiński T, Moroń Z: Badania wpływu właściwości geometrycznych układu czujnik-obiekt na wyniki pomiarów konduktywności elektrycznej obiektów biologicznych. W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna. XV Krajowa konferencja naukowa, Wrocław, 12-15 września 2007. Wrocław: Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP, 2007. 4.

5.       Grysiński T, Moroń Z: Sensors for detrmining electrical conductivity in biological objects. W: Sensors & their Applications XIV, Liverpool, UK, 11-13 September 2007. London : Institute of Physics, 2007, 6.

6.       Juroszek B: Badanie reakcji baroreceptorów w masażu redresyjno-pulsacyjnym kręgosłupa szyjnego. W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna. XV Krajowa konferencja naukowa, Wrocław, 12-15 września 2007. Wrocław: Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP, 2007. 5.

1.      Karkowska H, Ociepka J, Klukiewicz K: W setną rocznicę urodzin: profesorowie Artur Metal i Andrzej Jellonek – inicjatorzy Międzyuczelnianych Konferencji Metrologów. W: XXXIX Międzyuczelniana Konferencja Metrologów MKM'07, Łódź, 24-26 września 2007. Łódź: Katedra Architektury Tekstyliów PŁódz., 2007. 4.

7.       Kolanko J, Wiśniewski K: Konstrukcja i zastosowanie stymulatorów elektrycznych w terapii długoterminowej. W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna. XV Krajowa konferencja naukowa, Wrocław, 12-15 września 2007. Wrocław: Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP, 2007. 4.

8.       Krzywaźnia A, Ociepka J, Giżewski S: Niepewność wyznaczenia składowych ortogonalnych w cyfrowej detekcji fazoczułej wynikająca ze stosowania schodkowej aproksymacji sygnału sinusoidalnego. W: XXXIX Międzyuczelniana Konferencja Metrologów MKM'07, Łódź, 24-26 września 2007. Łódź: Katedra Architektury Tekstyliów PŁódz., 2007. 6.

9.       Łątka M, Kołodziej W, Turalska M, Łątka D, Zub W, West BJ: Wavelet assessment of cerebrospinal compensatory reserve and cerebrovascular reactivity. Physiological Measurement. 2007, 28, 5, 465-479: http://dx.doi.org/10.1088/0967-3334/28/5/002

10.   Masalski M, Giżewski S, Zalesska-Kręcicka M: Rekonstrukcja audiogramu tonalnego na podstawie słuchowych potencjałów wywołanych stanu ustalonego. W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna. XV Krajowa konferencja naukowa, Wrocław, 12-15 września 2007. Wrocław: Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP, 2007. 4.

11.   Ruszel P: Koncepcja testowania kluczy elektronicznych, umożliwiająca określenie ich właściwości, jako elementów wpływających na generację zakłóceń elektromagnetycznych. W: XXXIX Międzyuczelniana Konferencja Metrologów MKM'07, Łódź, 24-26 września 2007. Łódź: Katedra Architektury Tekstyliów PŁódz, 2007. 9.

12.   Ruszel P: Metrological aspects in measurements of a spectrum generated as the result of switching an electric circuit. Metrology and Measurement Systems. 2007, 14, 2, 241-255.

13.   Ruszel P: Model źródła zakłóceń, reprezentujący łącznik i zaburzenie, wywołane jego przełączeniem w prostym układzie elektrycznym. Przegląd Elektrotechniczny. 2007, 83, 9, 108-110. Referat z V Sympozjum Kompatybilność Elektromagnetyczna w Elektrotechnice i Elektronice.

14.   Ruszel P: Sieć sztuczna elementem toru pomiarowego. Pomiary, Automatyka, Kontrola. 2007, 53, 10, 25-28.

15.   Smołalski G: The necessary condition for information usefulness in signal parameter estimation. W: Recent advances in mechatronics. Ryszard Jabłoński, Mateusz Turkowski, Roman Szewczyk (eds.). Berlin: Springer, cop. 2007, 82-84.

16.   Szczepanik Z, Rucki Z: Field analysis and electrical models of multi-electrode impedance sensors. Sensors and Actuators. A, Physical. 2007, 133, 13-22.

17.   Turalska M, Łątka M, Kołodziej W, Łątka D: Zastosowanie transformaty falkowej do oceny barorefleksu u pacjentów z ciężkimi uszkodzeniami mózgu. W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna. XV Krajowa konferencja naukowa, Wrocław, 12-15 września 2007. Wrocław: Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP, 2007. 4.

 

 

2006

 

1.       Baszyński M: Poprawa właściwości metrologicznych systemu przeznaczonego do pomiaru położenia z wykorzystaniem pola magnetycznego małej częstotliwości. Rozprawa doktorska (11.01.2006) Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Wrocław. Promotor: dr hab. inż. Zbigniew Moroń.

2.       Giżewski S, Krzywaźnia A, Ociepka J: Ocena wybranych algorytmów uczenia sieci neuronowych stosowanych do kompresji sygnału EKG. Pomiary, Automatyka, Kontrola. 2006, 9 bis wyd. spec. dod., 107-109. Referat z XXXVIII Międzyuczelnianej Konferencji Metrologów MKM 2006. Warszawa, 4-6 września 2006.

3.       Giżewski S, Krzywaźnia A, Ociepka J: Podpróbkowanie synchroniczne w pomiarach impedancji. Pomiary, Automatyka, Kontrola. 2006, 9bis wyd. spec. dod., 110-112. Referat z XXXVIII Międzyuczelnianej Konferencji Metrologów MKM 2006. Warszawa, 4-6 września 2006.

4.       Jernajczyk W, Sobańska A, Marczak M, Maciejewski A, Łątka M, West B, Pokorski M: The influence of acute progressive hypoxia on bioelectrical activity of the brain. Journal of Physiology and Pharmacology. 2006, 57, suppl. 4, 165-174, Referat z International Conference Advances in Pneumology. Opole, 25-27 May 2006.

5.       Juroszek B, Stanisławski J: Computer simulation of the respiratory system in forced expiration. W: Metrology for a sustainable development. IMEKO XVIII World Congress and IV Brazilian Congress of Metrology. Instituto Nacionale de Metrologia, Normalicacao e Qualidade Industrial, Sociedade Brasileira de Metrologia, Rio de Janeiro, September 17-22, 2006. B.m.: b.w., 2006. 4 , 7.

6.       Juroszek B: About some metrological aspects of standardization in spirometry. W: Metrology for a sustainable development. IMEKO XVIII World Congress and IV Brazilian Congress of Metrology. Instituto Nacionale de Metrologia, Normalicacao e Qualidade Industrial, Sociedade Brasileira de Metrologia, Rio de Janeiro, September 17-22, 2006. B.m.: b.w., 2006. 4 , 9.

7.       Juroszek B: Air features in spirometric transducers. Measurement (London). 2006, 39, 5, 466-476: http://vls.icm.edu.pl/ss.html.

8.       Juroszek B: Evaluation of the transducer's flow resistance on the spirometric results. Allergy and Asthma Proceedings. 2006, 27, 5, 388-396.

9.       Juroszek B: Przetworniki spirometryczne – normalizacja warunków pomiaru parametrów oddechowych. Pomiary, Automatyka, Kontrola. 2006, 3, 15-18.

10.   Juroszek B: The error of method in spirometry. Measurement (London). 2006, 39, 5, 458-465: http://vls.icm.edu.pl/ss.html.

11.   Moroń Z: Considerations on the accuracy of measurements of electrical conductivity of liquids. W: Metrology for a sustainable development. IMEKO XVIII World Congress and IV Brazilian Congress of Metrology. Instituto Nacionale de Metrologia, Normalicacao e Qualidade Industrial, Sociedade Brasileira de Metrologia, Rio de Janeiro, September 17-22, 2006. B.m.: b.w., 2006. 6.

12.   Ruszel P: Pomiar i modelowanie właściwości źródeł szerokopasmowych zakłóceń elektromagnetycznych. Elektronika (Warszawa). 2006, 47, 2, 18-23.

13.   Ruszel P: Wybrane problemy pomiaru widma częstotliwości. Elektronika (Warszawa). 2006, 47, 3, 40-43.

14.   Rymaszewski R, Kowalski H, Baszyński M, Krok K: Patent. Polska. 192558. Układ sterowania silnikiem krokowym. Int.Cl.8 H02P 8/00 G05D 3/12 G11B 19/20. Zgłosz. pat. nr P 336174 z 20.10.1999. Opubl. 31.11.2006. / Politechnika Wrocławska, Wrocław, Pl; Roman Rymaszewski, Henryk Kowalski, Michał Baszyński, Krzysztof Krok.

15.   Szczepanik Z, Rucki Z: Field analysis and electrical models of sensors for impedance tomography. W: 4th International Symposium on Process Tomography in Poland. Proceedings, Warsaw, 14-15 September 2006. Warszawa: Sowa , 2006. 127-130.

16.   West BJ, Maciejewski A, Łątka M, Sebzda T, Świerczyński Z, Cybulska-Okołow S, Baran E: Wavelet analysis of scaling properties of gastric electrical activity. Journal of Applied Physiology. 2006, 101, 5, 1425-1431.

 

 

2005

 

1.       Giżewski S, Krzywaźnia A, Ociepka J: Efektywność uczenia sieci neuronowych stosowanych do kompresji sygnału EKG. W: XXXVII Międzyuczelniana Konferencja Metrologów i Konferencja Grantowa, Zielona Góra, 5-7 wrzesień 2005. Katowice: Kom. Metrol. Oddz. PAN Katow., 2005. 167-174. (Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach. Konferencje; nr 9).

2.       Juniewicz H, Kasprowicz M, Czosnyka M, Czosnyka Z, Giżewski S, Dzik M, Pickard J D: Analysis of intracranial pressure during and after the infusion test in patients with communicating hydrocephalus. Physiological Measurement. 2005, 26, 6, 1039-1048. http://www.iop.org/EJ/volume/0967-3334/26

3.       Juroszek B: The influence of gas parameters on results of spirometric test. Measurement Science Review. 2005, 5, 2, 25-28; Measurement 2005. 5th International Conference on Measurement. Proceedings. Eds J. Frollo, M. Tysler and V. Juras. Smolenice, Slovak Republik, May 15-19, 2005. Bratislava: Institute of Measurement Science. Slovak Academy of Sciences, cop. 2005, 233-236.

4.       Juroszek B: The results of comparative tests of spirometers. W: Metrological infrastructure measurement in chemistry and clinical chemistry. 19th International Metrology Symposium. IMEKO TC 11. Proceedings, Opatija, Croatia, September 26-28, 2005 / Eds D. Ilić, M. Borsić, M. Jurcević. Zagreb: Metrology Consulting, 2005. 156-159.

5.       Krzywaźnia A, Ociepka J, Giżewski S: Zniekształcenia nieliniowe w układach przełączających systemu tomografii impedancyjnej – wyniki doświadczalne. W: XXXVII Międzyuczelniana Konferencja Metrologów i Konferencja Grantowa, Zielona Góra, 5-7 wrzesień 2005. Katowice: Kom. Metrol. Oddz. PAN Katow., 2005. 333-340. (Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach. Konferencje; nr 9).

6.       Łątka M, Kozik A, Jernajczyk J, West B J, Jernajczyk W: Wavelet mapping of sleep spindles in young patients with epilepsy. Journal of Physiology and Pharmacology. 2005, 56, suppl. 4, 15-20, 3. Conf. Advences in pneumology. Opole, 2-3.09.2005.

7.       Łątka M, Turalska M, Glaubic-Łątka M, Kołodziej W, Łątka D, West BJ: Phase dynamics in cerebral autoregulation. American Journal of Physiology. Heart and Circulatory Physiology. 2005, 58, 5, H2272-H2279.

8.       Masalski M, Frączkowski K: Pomiar wielokrotnych potencjałów słuchowych stanu ustalonego w ocenie czułości słuchu. W: Modelowanie i pomiary w medycynie. Materiały VII sympozjum, Krynica, 8-12 maja 2005 / pod red. J. Gajdy. Kraków: Wydaw. Katedry Metrologii AGH, 2005. 209-216.

9.       Masalski M, Smołalski G: Ćwiczenia laboratoryjne do przedmiotu podstawy elektroniki i miernictwa dla informatyków. W: Podstawowe problemy metrologii. PPM '05, Ustroń, 8-11 maja 2005. Katowice: Kom. Metrol. Oddz. PAN Katow., 2005. 387-394. (Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach. Konferencje; nr 8).

10.   Ruszel P: Analiza impedancji obwodu zasilania płytki drukowanej. Elektronika (Warszawa). 2005, 46, 4, 13-18.

11.   Ruszel P: Wpływ czynników zewnętrznych na skuteczność działania ferrytów w układach ograniczania zakłóceń elektromagnetycznych. Pomiary, Automatyka, Robotyka. 2005, 8, 2, 31-35.

12.   Ruszel P: Pomiar i modelowanie właściwości źródeł szerokopasmowych zakłóceń elektromagnetycznych. Elektronika (Warszawa) 2005, 47, 2, 18-24.

13.   Szczepanik Z, Rucki Z, Plaskowski A: Determination of distribution of electric conductivity in liquids. W: Proceedings of 4th World Congress on Industrial Process Tomography, Aizu, Japan, 5-8 September 2005. Vol. 1. Leeds: University of Leeds , cop. 2005. 171-176.

14.   West BJ, Łątka M: Fractional Langevin model of gait variability. Journal of Neuroengineering and Rehabilitation. 2005, 2, 1, 9.

 

 

2004

 

1.       Frączkowski K, Masalski M, Kochanek K: Preprocesing sygnału EEG rejestrowanego w warunkach stymulacji bodźcem słuchowym do automatycznej oceny progu słyszenia. Przegląd Lekarski. 2004, 61, 55-57.

2.       Frączkowski K, Masalski M: Standardy i ich uwarunkowania w przesyłaniu danych medycznych – telediagnostyka. Przegląd Lekarski. 2004, 61, 52-54.

3.       Giżewski S, Ociepka J, Krzywaźnia A: Jakość kompresji sygnału EKG w dynamicznej elektrokardiografii Holtera z zastosowaniem trójwarstwowej sieci neuronowej. W: XXXVI Międzyuczelniana Konferencja Metrologów. Materiały konferencyjne, Ustroń, 21-23 czerwiec 2004. Gliwice: Kom. Metrol. Oddz. PAN Katow., 2004. 159-166, (Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach. Konferencje; nr 6).

4.       Juroszek B, Stanisławski J, Maćkowiak-Karolczak K, Przysiężna E: Measurement of the electrical features of muscular tissue stored in different conditions. Metrology and Measurement Systems. 2004, 11, 4, 397-408.

5.       Juroszek B: Metrologiczne aspekty badania czynności mechanicznej układu oddechowego. Wrocław: Ofic. Wyd. Politechniki Wrocławskiej, 2004. 136 ss.

6.       Juroszek B: Parametry metrologiczne automatycznych mierników ciśnienia tętniczego krwi. Elektronika (Warszawa). 2004, 45, 11, 50-53.

7.       Kolanko J: Relative conversion error normalisation in digital measurement instruments. W: Metrologia w procesie poznania. Kongres Metrologii. KM. Materiały kongresowe, Wrocław, 6-9.09.2004. T. 1 / pod red. Janusza Mroczki. Wrocław: Katedra Metrologii Elektronicznej i Fotonicznej. Wydział Elektroniki PWroc., 2004. 93-96.

8.       Łątka M, Glaubic-Łątka M, Łątka D, West BJ: Fractal rigidity in migraine. Chaos, Solitons and Fractals. 2004, 20, 1, 165-170.

9.       Ociepka J, Krzywaźnia A, Giżewski S: Mierniki małych częstotliwości do zastosowań systemowych. W: XXXVI Międzyuczelniana Konferencja Metrologów. Materiały konferencyjne, Ustroń, 21-23 czerwiec 2004. Gliwice : Kom. Metrol. Oddz. PAN Katow., 2004. 145-150. (Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach. Konferencje; nr 6)

10.   Szczepanik Z, Rucki Z, Krzywaźnia A, Ociepka J, Lech M: Impedance tomography system. W: 3rd International Symposium on Process Tomography in Poland. Proceedings, Łódź, September 9-10, 2004 / Eds Tomasz Dyakowski i in. Łódź: Wydaw. PŁódz. , cop. 2004. 147-150.

 

 

2003

 

1.       Glaubic-Łątka M, Łątka M, Łątka D, Bury W, Pierzchała K: Fraktalna analiza szeregów czasowych uzyskiwanych z monitorowania prędkości przepływu krwi w naczyniach mózgowych – propozycja nowego podejścia do oceny fluktuacji w zapisie TCD. Neurologia i Neurochirurgia Polska. 2003, 37, 6, 1257-1268.

2.       Glaubic-Łątka M, Łątka M, Łątka D, Bury W, Pierzchała K: Fraktalna analiza fluktuacji prędkości krwi w tętnicach środkowych mózgu u pacjentów z migreną – doniesienie wstępne. Neurologia i Neurochirurgia Polska. 2003, 37, 6, 1199-1209.

3.       Juniewicz H, Kasprowicz M, Czosnyka M, Czosnyka Z, Giżewski S, Dzik M: Modelowanie sygnału ciśnienia wewnątrzczaszkowego w trakcie oraz po zakończeniu testu infuzyjnego u pacjentów z wodogłowiem. W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna. XIII Krajowa konferencja naukowa. Red. Antoni Nowakowski, Gdańsk, 10-13 wrzesień 2003. T. 2. Biopomiary. Gdańsk: Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PGdań., 2003. 1029-1036.

4.       Juroszek B, Stanisławski J: RLC lung model – mathematical modeling aspects of the respiratory system in forced expiration. W: XII. International Symposium on Theoretical Electrical Engineering. ISTET '03. Conference proceedings, Warsaw, July 6-9, 2003. Vol. 2 / Ed. by R. Sikora, S. Osowski and J. Starzyński. Warszawa: Oficyna Wydaw. PWarsz., cop. 2003. 457-460.

5.       Juroszek B, Stanisławski J: Synthesis of the structure of the respiratory system in forced expiration. Measurement Science Review 2003 vol. 3, sect. 2, 53-56, Measurement 2003. 4th International Conference on Measurement. Proceedings. Eds Ivan Frollo, Milan Tysler and Anna Plackova. Smolenice, Slovak Republic, June 15-19, 2003. Bratislava: Institute of Measurement Science Slovak Academy of Sciences, cop. 2003, 238-241. http://www.measurement.sk/2003/S2/p2.html

6.       Juroszek B: Sources of errors in biomedical object measurements. W: Metrology in the 3rd millenium. XVII IMEKO World Congress. Proceedings, Dubrovnik, Croatia, June 22-27, 2003 / Eds Damir Ilic, Mladen Borsic, Josip Butorac. Zagreb: Croatian Metrology Society, 2003. 1706-1709.

7.       Juroszek B: Wzorcowanie diagnostycznych przyrządów medycznych realizujących tę samą metodę pomiarową. W: Podstawowe problemy metrologii. PPM '03, Ustroń, 12-14 maj 2003. Gliwice: Kom. Metrol. Oddz. PAN Katow., 2003. 563-572. (Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach. Konferencje; nr 5).

8.       Kołodziej W, Łątka M, Łątka D, Glaubic-Łątka M, Goldstein B, West BJ: Fractal analysis of intracranial pressure time series. W: 12th European Congress of Neurosurgery (EANS). Neurosurgery 2003, Lisbon, Portugal, September 7-12, 2003. Bologna: Monduzzi, 2003. 581-586.

9.       Łątka M, Was Z, Kozik A, West BJ: Wavelet analysis of epileptic spikes. Physical Review, E Statistical Nonlinear and Soft Matter Physics. 2003, 67, 052902-1-052902-4.

10.   Moroń Z: Investigations of van der Pauw method applied for measuring electrical conductivity of electrolyte solutions. Measurement (London). 2003, 33, 281-290.

11.   Moroń Z: Pomiary przewodności elektrycznej cieczy przy małych częstotliwościach. Wrocław: Ofic. Wyd. Politechniki Wrocławskiej, 2003. 163 ss. http://www.dbc.wroc.pl/publication/1328

12.   Stanisławski J, Juroszek B: Wrażliwość syntezowanego modelu płuc dla natężonego wydechu na dobór warunków początkowych. W: Modelowanie i pomiary w medycynie. Materiały V-go sympozjum, Krynica, 12-15 maja 2003 / pod red. Janusza Gajdy. Kraków: Wydaw. Katedry Metrologii AGH, 2003. 91-94.

13.   Szczepanik Z, Rucki Z, Moroń Z: Finite-element analysis of the electric field distribution in conductance cell. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement. 2003, 52, 5, 1648-1653.

14.   West BJ, Łątka M, Glaubic-Łątka M, Łątka D: Multifractality of cerebral blood flow. Physica. A, Statistical Mechanics and its Applications. 2003, 318, 3/4, 453-460.

 

 

2002

 

1.       Baszyński M, Allen PA, Moroń Z, Heasman PA: Pomiar położenia w przestrzeni do zastosowań stomatologicznych. W: Kształcenie w zakresie metrologii w obliczu wyzwań nowych technologii. Joint IMEKO TC-1 & XXXIV MKM Conference 2002, Wrocław, 8-12 września 2002. Vol. 2. Materiały XXXIV MKM / Eds Barbara Juroszek, Zbigniew Moroń, Janusz Ociepka. Wrocław: Ofic. Wyd. Politechniki Wrocławskiej, 2002. 223-230.

2.       Giżewski S, Krzywaźnia A, Ociepka J: Algorytm kompresji sygnału EKG z wykorzystaniem sieci neuronowych. W: Kształcenie w zakresie metrologii w obliczu wyzwań nowych technologii. Joint IMEKO TC-1 & XXXIV MKM Conference 2002, Wrocław, 8-12 września 2002. Vol. 2. Materiały XXXIV MKM / Eds Barbara Juroszek, Zbigniew Moroń, Janusz Ociepka. Wrocław: Ofic. Wyd. Politechniki Wrocławskiej, 2002. 155-162.

3.       Juroszek B, Dziuban E: Measurement of properties of biomedical subject – cognitive targets for students at Technical Universities in Wrocław and Rzeszów. W: Education in measurements and instrumentation – challenges of new technologies. Joint IMEKO TC-1 & XXXIV MKM Conference 2002, Wrocław, 8-12 September 2002. Vol. 1. Proceedings of TC-1 Symposium 2002 / Eds Barbara Juroszek, Zbigniew Moroń, Janusz Ociepka. Wrocław: Ofic. Wyd. Politechniki Wrocławskiej, 2002. 91-98.

4.       Juroszek B, Stanisławski J: Modelowanie właściwości dynamicznych płuc w natężonym wydechu. W: Kształcenie w zakresie metrologii w obliczu wyzwań nowych technologii. Joint IMEKO TC-1 & XXXIV MKM Conference 2002, Wrocław, 8-12 września 2002. Vol. 2. Materiały XXXIV MKM / Red. Barbara Juroszek, Zbigniew Moroń, Janusz Ociepka. Wrocław: Ofic. Wyd. Politechniki Wrocławskiej, 2002. 419-426.

5.       Juroszek B: Budged of uncertainties in medical measurements. W: Electrical measurements and instrumentation. 12th IMEKO TC4 International Symposium. Proceedings, Zagreb, Croatia, September 25-27, 2002. Pt. 1 / Eds Damir Ilić, Mladen Borsić, Josip Butorac. Zagreb: Croatian Metrology Society, 2002. 266-269.

6.       Juroszek B: Ocena wybranych właściwości przetworników stosowanych do pomiarów układu oddechowego. W: Czujniki optoelektroniczne i elektroniczne. COE 2002. VII Konferencja naukowa. Materiały konferencyjne, Rzeszów, 5-8 czerwca 2002. T. 2. Rzeszów: Oficyna Wydaw. PRzesz., 2002. 323-326.

7.       Juroszek B: Pozatechniczne źródła błędów w spirometrii. W: Kształcenie w zakresie metrologii w obliczu wyzwań nowych technologii. Joint IMEKO TC-1 & XXXIV MKM Conference 2002, Wrocław, 8-12 września 2002. Vol. 2. Materiały XXXIV MKM / Red. Barbara Juroszek, Zbigniew Moroń, Janusz Ociepka. Wrocław: Ofic. Wyd. Politechniki Wrocławskiej, 2002. 413-418.

8.       Krzywaźnia A, Giżewski S, Ociepka J: Przełączniki elektroniczne w układach do pomiaru impedancji. W: Kształcenie w zakresie metrologii w obliczu wyzwań nowych technologii. Joint IMEKO TC-1 & XXXIV MKM Conference 2002, Wrocław, 8-12 września 2002. Vol. 2. Materiały XXXIV MKM / Eds Barbara Juroszek, Zbigniew Moroń, Janusz Ociepka. Wrocław: Ofic. Wyd. Politechniki Wrocławskiej, 2002. 257-262.

9.       Moroń Z: Modelowanie wpływu elektrod napięciowych na wartość stałej czteroelektrodowych czujników konduktometrycznych. W: Kształcenie w zakresie metrologii w obliczu wyzwań nowych technologii. Joint IMEKO TC-1 & XXXIV MKM Conference 2002, Wrocław, 8-12 września 2002. Vol. 2. Materiały XXXIV MKM / Eds Barbara Juroszek, Zbigniew Moroń, Janusz Ociepka. Wrocław: Ofic. Wyd. Politechniki Wrocławskiej, 2002. 95-104.

10.   Moroń Z: Sensors – what and how should we teach? W: Education in measurements and instrumentation – challenges of new technologies. Joint IMEKO TC-1 & XXXIV MKM Conference 2002, Wrocław, 8-12 September 2002. Vol. 1. Proceedings of TC-1 Symposium 2002 / Eds Barbara Juroszek, Zbigniew Moroń, Janusz Ociepka. Wrocław: Ofic. Wyd. Politechniki Wrocławskiej, 2002. 135-140.

11.   Ociepka J, Giżewski S, Krzywaźnia A: Podpróbkowanie synchroniczne w systemach pomiarowych. W: Kształcenie w zakresie metrologii w obliczu wyzwań nowych technologii. Joint IMEKO TC-1 & XXXIV MKM Conference 2002, Wrocław, 8-12 września 2002. Vol. 2. Materiały XXXIV MKM / Eds Barbara Juroszek, Zbigniew Moroń, Janusz Ociepka. Wrocław: Ofic. Wyd. Politechniki Wrocławskiej, 2002. 163-170.

12.   Rucki Z, Szczepanik Z: Measurement of distribution of electrical resistivity using multi-elektrode conductivity cell. W: Electrical measurements and instrumentation. 12th IMEKO TC4 International Symposium. Proceedings, Zagreb, Croatia, September 25-27, 2002. Pt. 1 / Eds Damir Ilic, Mladen Borsic, Josip Butorac. Zagreb: Croatian Metrology Society, 2002. 87-90.

13.   Rucki Z, Szczepanik Z: Modelowanie rozkładów pól elektrycznych w wieloelektrodowych czujnikach impedancyjnych. W: Kształcenie w zakresie metrologii w obliczu wyzwań nowych technologii. Joint IMEKO TC-1 & XXXIV MKM Conference 2002, Wrocław, 8-12 września 2002. Vol. 2. Materiały XXXIV MKM / Eds Barbara Juroszek, Zbigniew Moroń, Janusz Ociepka. Wrocław: Ofic. Wyd. Politechniki Wrocławskiej, 2002. 119-126.

14.   Stanisławski J, Juroszek B: Komputerowy model układu oddechowego. W: Komputerowe wspomaganie badań naukowych. IX Krajowa konferencja. IX KK KOWBAN '2002. Materiały, Wrocław – Polanica Zdrój, 24-26 październik 2002. Wrocław: Wydaw. Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, cop. 2002. 45-50.

15.   Szczepanik Z, Rucki Z, Lech M: Impedance tomography – sensors and measurement system. W: Proceedings of 2nd International Symposium on Process Tomography in Poland 2002, Wrocław, 11th to 12th September 2002 / Ed. by Zdzisław Szczepanik, Zbigniew Rucki. Wrocław: Ofic. Wyd. Politechniki Wrocławskiej, 2002. 115-122.

16.   Szczepanik Z, Rucki Z: Fast impedance tomography. W: Electrical measurements and instrumentation. 12th IMEKO TC4 International Symposium. Proceedings, Zagreb, Croatia, 25-27 September 2002. Pt. 2 / Eds Damir Ilic, Mladen Borsic, Josip Butorac. Zagreb: Croatian Metrology Society, 2002. 382-385.

 

 

2001

 

1.       Baszyński M, Allen C R, Moroń Z, Heasman PA: Development of a force-sensing device for general dental practitioners to evaluate and control brushing force in dental patients. W: 2001 IEEE-ISA International Workshop on Virtual and Intelligent Measurement Systems. VIMS 2001, Budapest, 19-20 May 2001. Piscataway, NJ: IEEE, cop. 2001, 5, 8.

2.       Hachoł A, Giżewski S, Michałowski W, Juniewicz H: Aparatura i systemy pomiarowe dla potrzeb ochrony środowiska. W: I Sympozjum Centrum Biomonitoringu, Biotechnologii i Ochrony Ekosystemów Dolnego Śląska, Wrocław, 4-5 kwietnia 2001. Wrocław: Ofic. Wyd. Politechniki Wrocławskiej, 2001. 151-157. (Prace Naukowe Centrum Biomonitoringu, Biotechnologii i Ochrony Ekosystemów Dolnego Śląska).

3.       Jellonek K, Juroszek B: Smart sensors in biomedical engineering some aspects of applications. W: Sensors and their applications. Proceedings of Eleventh Conference on Sensors and their Applications, London, 3-6 September 2001 / Ed. by KTV Grattan and SH Khan. Bristol; Philadelphia: Institute Physics Publ., cop. 2001. 355-358. (Sensors Series).

4.       Juroszek B: Ocena eksperymentalna parametrów metrologicznych mierników ciśnienia tętniczego krwi. W: XXXIII Międzyuczelniana Konferencja Metrologów. MKM 2001, Łódź – Arturówek, 10-13 września 2001. Łódź: Wydaw. PŁódz., 2001. 311-318. (Zeszyty Naukowe – Politechnika Łódzka. Elektryka, ISSN 0374-4817; 98), 886.

5.       Juroszek B: Ocena metrologiczna spirometrów z punktu widzenia wymagań ATS. W: Podstawowe problemy metrologii. PPM '01, Gliwice – Ustroń, 7-9.05.2001. Gliwice : Kom. Metrol. Oddz. PAN Katow., 2001. 121-130. (Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach. Konferencje; nr 4).

6.       Juroszek B: Some aspects of modelling the elastic features of the respiratory system. W: Proceedings of the 7th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics. MMAR 2001 , Międzyzdroje, Poland, 28-31 August 2001. Vol. 1 of 2. Control theory. Modeling and simulation. CIM and scheduling problems. Neural networks and fuzzy logic / Ed. R. Kaszyński. Szczecin: Wydaw. Uczel. PSzczec., 2001. 433-436.

7.       Kolanko J: Normowanie błędu względnego w cyfrowych przyrządach pomiarowych. W: XXXIII Międzyuczelniana Konferencja Metrologów. MKM 2001, Łódź – Arturówek, 10-13 września 2001. Łódź: Wydaw. PŁódz., 2001. 59-64, (Zeszyty Naukowe – Politechnika Łódzka. Elektryka, 99), 887.

8.       Moroń Z, Baszyński M, Walęcka A: Wirtualny termometr lekarski z łączem bezprzewodowym. W: Metrologia u progu Trzeciego Millenium. Krajowy Kongres Metrologii. KKM 2001. Materiały kongresu, Warszawa, 24-27 czerwca 2001. T. 1. Warszawa: BEL Studio, 2001. 199-201.

9.       Moroń Z: Analiza symulacyjna wpływu parametrów układu pomiarowego na pomiar rezystancji czteroelektrodowego czujnika konduktometrycznego. W: Metrologia u progu Trzeciego Millenium. Krajowy Kongres Metrologii. KKM 2001. Materiały kongresu, Warszawa, 24-27 czerwca 2001. T. 3. Warszawa: BEL Studio, 2001. 859-862.

10.   Rucki Z, Szczepanik Z: Zbieranie danych w tomografii impedancyjnej. W: Metrologia u progu Trzeciego Millenium. Krajowy Kongres Metrologii. KKM 2001. Materiały kongresu, Warszawa, 24-27 czerwca 2001. T. 2. Warszawa: BEL Studio, 2001. 549-552.

1.      Ruszel P: Krótkotrwałe narażenia elektromagnetyczne stosowane w testach badania podatności urządzeń technicznych, jednym z elementów oceny ich jakości. Pomiary, Automatyka, Kontrola. 2001, 1, 8-12.

11.   Smołalski G: Analysis of the uncertainty of the mean value of strictly periodic and periodic with noise signals with a known bandwidth. Metrology and Measurement Systems. 2001, 8, 2, 198-211.

12.   Smołalski G: Segmentation error in averaged parameters' measurements of periodic signals: its upper limits and general probabilistic properties. Measurement (London). 2001, 29, 21-30.

13.   Stanisławski J, Juroszek B: Modelowanie odpowiedzi układu oddechowego w natężonym wydechu. W: Komputerowe wspomaganie badań naukowych. VIII Krajowa konferencja. VIII KK KOWBAN '2001. Materiały, Wrocław – Świeradów Zdrój, 25-27 października 2001. Wrocław: Oficyna Wydaw. Sudety , cop. 2001. 97-102.

14.   Szczepanik Z, Rucki Z: Problems of the data acquisition rate for impedance tomography. W: Proceedings of the 2nd World Congress on Industrial Process Tomography, Hannover, Germany, 29th-31st August 2001. Leeds: University of Leeds, 2001. 511-516.

15.   Szczepanik Z, Rucki Z: Spektroskopia impedancyjna, tomografia impedancyjna w biotechnologii, w ochronie środowiska. W: I Sympozjum Centrum Biomonitoringu, Biotechnologii i Ochrony Ekosystemów Dolnego Śląska, Wrocław, 4-5 kwietnia 2001 / pod red. nauk. Henryka Góreckiego i in. Wrocław: Ofic. Wyd. Politechniki Wrocławskiej, 2001. 167-171. (Prace Naukowe Centrum Biomonitoringu, Biotechnologii i Ochrony Ekosystemów Dolnego Śląska).

 

 

2000

 

1.       Baszyński M: Kierunki rozwoju czujników inteligentnych. W: XXXII Międzyuczelniana Konferencja Metrologów, Rzeszów – Jawor, 11-15 września 2000. T. 1. Rzeszów: Oficyna Wydaw. PRzesz., 2000. 203-208.

2.       Giżewski S: Pomiar częstotliwości i czasu – stanowisko laboratoryjne. W: XXXII Międzyuczelniana Konferencja Metrologów. MKM '2000, Rzeszów – Jawor, 11-15 września 2000. T. 1. Rzeszów: Oficyna Wydaw. PRzesz., 2000. 91-94.

3.       Jellonek K, Juroszek B: Praktyczne aspekty realizacji systemów pomiarowo-diagnostycznych w medycynie. W: XXXII Międzyuczelniana Konferencja Metrologów. MKM '2000, Rzeszów – Jawor, 11-15 września 2000. T. 1. Rzeszów: Oficyna Wydaw. PRzesz., 2000. 299-304.

4.       Juroszek B: Analiza metody równoczesnego testowania spirometrów. W: XXXII Międzyuczelniana Konferencja Metrologów. MKM '2000, Rzeszów – Jawor, 11-15 września 2000. T. 1. Rzeszów: Oficyna Wydaw. PRzesz., 2000. 319-326.

5.       Juroszek B: Analiza wpływu oporu głowicy pneumotachometrycznej na dokładność parametrów wyznaczanych w natężonym wydechu. W: XXXII Międzyuczelniana Konferencja Metrologów. MKM '2000, Rzeszów – Jawor, 11-15 września 2000. T. 1. Rzeszów: Oficyna Wydaw. PRzesz., 2000. 327-334.

6.       Juroszek B: Diagnostyka układu oddechowego jako przykład realizacji pomiaru cech obiektu biomedycznego. Metrologia i Systemy Pomiarowe. 2000, 7, 4, 339-354.

7.       Juroszek B: The changeability of the spirometric parameters in the respiratory test. W: Mechatronics 2000. International conference, Warsaw, September 21-23, 2000. Vol. 3. Warsaw: "Meander", 2000. 539-542.

8.       Juroszek B: The spirometers testing. W: XVI IMEKO World Congress. IMEKO 2000. Proceedings, Vienna, Sept. 25-28, 2000. Vol. 7. Eds A. Afjehi-Sadat, M. N. Durakbasa, PH. Osanna. Wien: Abteilung Austauschbau und Messtechnik des Institutes fuer Fertigungstechnik der Technischen Universitaet Wien , cop. 2000. 57-62.

9.       Juroszek B: Zmienność układu oddechowego i jej wpływ na interpretację metrologiczną wyników badań spirometrycznych. Metrologia i Systemy Pomiarowe. 2000, 7, 4, 307-326.

10.   Kolanko J, Kudła R, Romaniuk S: Zastosowanie układu mikrokontrolera rodziny M'51 w analizatorze EKG. W: Zastosowanie mikroprocesorów w automatyce i pomiarach. XII Konferencja naukowo-techniczna, Warszawa, 9-10.10.2000. Warszawa: Przemysłowy Instytut Elektroniki, 2000. 229-237.

11.   Kolanko J: Study of fast float point 10-12 bit AD converter. W: XVI IMEKO World Congress. IMEKO 2000. Proceedings, Vienna, Sept. 25-28, 2000. Vol. 10. International Workshop on ADC Modelling and Testing. Eds P. Daponte i in. Wien: Abteilung Austauschbau und Messtechnik des Institutes fuer Fertigungstechnik der Technischen Universitaet Wien , cop. 2000. 207-210.

12.   Krzywaźnia A, Ociepka J: A measuring system for small frequency variations. Measurement Science & Technology. 2000, 11, 2, N20-N22.

13.   Krzywaźnia A, Ociepka J: Błędy dyskretyzacji sygnału w szczególnej metodzie cyfrowej detekcji fazoczułej – wyniki symulacji komputerowej. Pomiary, Automatyka, Kontrola. 2000, 12, 22-25.

14.   Krzywaźnia A, Ociepka J: Metoda przetwarzania C/T w pomiarach małych pojemności. Pomiary, Automatyka, Kontrola. 2000, 6, 6-8.

15.   Krzywaźnia A, Ociepka J: Wyznaczanie składowych ortogonalnych harmonicznego sygnału pomiarowego metodą cyfrowego przetwarzania sygnałów. W: Zastosowanie mikroprocesorów w automatyce i pomiarach. XII Konferencja naukowo-techniczna, Warszawa, 9-10.10.2000. Warszawa: Przemysłowy Instytut Elektroniki, 2000. 183-188.

16.   Moroń Z: Conductance cells based on van der Pauw theorem. W: XVI IMEKO World Congress. IMEKO 2000. Proceedings, Vienna, Sept. 25-28, 2000. Vol. 4. Eds M. N. Durakbasa i in. Wien: Abteilung Austauschbau und Messtechnik des Institutes fuer Fertigungstechnik der Technischen Universitaet Wien , cop. 2000. 233-238.

17.   Moroń Z: Czujniki inteligentne – na czym polega ich inteligencja i czemu ona służy. W: XXXII Międzyuczelniana Konferencja Metrologów. MKM '2000, Rzeszów – Jawor, 11-15 września 2000. Rzeszów: Oficyna Wydaw. PRzesz., 2000. 8.

18.   Ratajski J, Rucki Z, Szczepanik Z: Pakiet U/I Reconstructor. Przeznaczenie i wykorzystywanie w tomografii impedancyjnej / W: XXXII Międzyuczelniana Konferencja Metrologów. MKM '2000, Rzeszów – Jawor, 11-15 września 2000. T. 2. Rzeszów: Oficyna Wydaw. PRzesz., 2000. 507-512.

19.   Rucki Z, Szczepanik Z: Impedance tomographymeasurement problems. W: 1st International Symposium on Process Tomography. IV School of the Computer Aided Design, Manufacturing and Management Maintain. Papers. Polish Association for Process Tomography, Faculty of Armament and Aviation. Military University of Technology, Jurata, May 18th-19th 2000. Warsaw , 2000, 2, 6.

20.   Ruszel P: Impedancja połączeń masy – elementem decydującym o kompatybilności elektromagnetycznej układu elektronicznego. Elektronizacja. 2000, 7/8, 9-13.

21.   Ruszel P: Indukcyjność jednym z elementów kanału przenikania sygnałów zakłóceń radioelektrycznych. Elektronizacja. 2000, 4, 13-17.

22.   Ruszel P: Układy sprzęgające stosowane w procedurach badania odporności urządzeń elektronicznych na zakłócenia przewodzone. Pomiary, Automatyka, Kontrola. 2000, 1, 22-25.

23.   Smołalski G: Knowledge-based evaluation of the signal parameter. W: XVI IMEKO World Congress. IMEKO 2000. Proceedings, Vienna, Sept. 25-28, 2000. Vol. 9. Eds A. Afjehi-Sadat, M. N. Durakbasa, P. H. Osanna. Wien: Abteilung Austauschbau und Messtechnik des Institutes fuer Fertigungstechnik der Technischen Universitaet Wien , cop. 2000. 163-167.

24.   Szczepanik Z, Rucki Z, Ratajski J: Strategia pomiaru w tomografii impedancyjnej. W: XXXII Międzyuczelniana Konferencja Metrologów. MKM '2000, Rzeszów – Jawor, 11-15 września 2000. Rzeszów: Oficyna Wydaw. PRzesz., 2000. 553-558.

25.   Szczepanik Z, Rucki Z: Fast data acquisition system for impedance tomography. W: XVI IMEKO World Congress. IMEKO 2000. Proceedings, Vienna, Sept. 25-28, 2000. Vol. 9. Eds A. Afjehi-Sadat, M. N. Durakbasa, P. H. Osanna. Wien: Abteilung Austauschbau und Messtechnik des Institutes fuer Fertigungstechnik der Technischen Universitaet Wien , cop. 2000. 309-313.

26.   Szczepanik Z, Rucki Z: Frequency analysis of electrical impedance tomography system. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement. 2000, 49, 4, 844-851.

27.   Szczepanik Z, Rucki Z: Tomografia impedancyjna. W: Sieci i systemy informatyczne. Teoria, projekty, wdrożenia, aplikacje. VIII Konferencja, Łódź, 19-20 października 2000. Łódź: Piątek Trzynastego, 2000. 295-304.

 

 

top