Redakcja

 

 

Historia

 

Strona kwartalnika

Kwartalnik Acta Bio-Optica et Informatica ukazuje się od 1995 roku. Na jego łamach prezentowane są prace poświęcone zastosowaniom inżynierii biomedycznej, optoelektroniki, laserów, kriomedycyny oraz różnym zagadnieniom medycyny fizykalnej, a także informatyzacji w służbie zdrowia. Redakcja stara się utrzymywać wysoki poziom naukowy publikowanych prac (wszystkie prace są recenzowane). Wprowadzone konsekwentnie w ostatnich latach niektóre zmiany edytorsko-graficzne czasopisma, zwiększyły grono naszych czytelników.

Charakterystyka czasopisma:

  • czasopismo ukazuje się regularnie cztery razu w ciągu roku,
  • publikowane są oryginalne artykuły naukowe, prace przeglądowe oraz kliniczne w języku polskim lub angielskim,
  • wszystkie prace są recenzowane i posiadają anglojęzyczne tłumaczenia tytułów, abstraktów oraz słów kluczowych,
  • kwartalnik jest indeksowany na bieżąco w Index Copernicus,
  • na łamach każdego wydania publikujemy Biuletyn Polskiego Towarzystwa Inżynierii Biomedycznej,
  • często prezentujemy również streszczenia prac naukowych, prezentowanych na różnych konferencjach naukowych krajowych, a także międzynarodowych,
  • jako kwartalnik ogólnopolski docieramy również do publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, placówek naukowo-badawczych, uczelni, instytucji administracyjnych.

REDAKCJA  

Acta Bio-Optica et Informatica Medica
Inżynieria Biomedyczna


 

Prof. dr hab. n. fiz. inż. lek. med. Halina Podbielska
(Redaktor Naczelny / Editor-in-Chief)

Prof. dr hab. Wiesław Stręk
(Z-ca Red. Naczelnego / Editor)

Ś.P. Prof. dr hab. n. med. Zdzisław Zagrobelny do roku 2008
(Z-ca Red. Naczelnego / Editor)

Dr inż. Agnieszka Ulatowska-Jarża – od 2007
Dr Edward Łukowiak – do 2007
(Sekretarze Redakcji / Editorial Secretary)

Mgr inż. Katarzyna Wilczyńska
(Redaktor Prowadzący / Technical Editor)

 

HISTORIA

Trochę historii......

Czasopismo Acta Bio-Optica et Informatica Medica ukazuje się od 1995 roku jako kwartalnik poświęcony najnowszym aspektom medycyny laserowej i inżynierii biomedycznej. Powstało dzięki inicjatywie wrocławskich naukowców: Prof. Haliny Podbielskiej z Politechniki Wrocławskiej i Prof. Wiesława Stręka z Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu. Przykład współpracy obecnych Redaktorów kwartalnika, to potwierdzenie i jednocześnie zaprzeczenie przysłowia „cudze chwalicie, swego nie znacie”. Na początku lat 90-tych faktycznie wzajemna znajomość obu naukowców była dokładnie taka, jak w pierwszej części przysłowia, chociaż obie instytucje naukowe rozdziela tylko rzeka Odra. Prowadząc badania zakresu optyki laserowej, zastosowań laserów i optoelektroniki, w tym w medycynie, oboje dali się bardziej poznać poza swoim środowiskiem, w kraju i zagranicą.

Jednakże już od 1993 roku połączyła ich działalność edukacyjno-naukowa, związana z szerzeniem wiedzy na temat zastosowań laserów w medycynie. Organizowane wtedy we Wrocławiu sympozja naukowo-szkoleniowe ściągały rzesze lekarzy, specjalistów rehabilitacji i studentów. Narodziła się więc potrzeba dzielenia się również słowem pisanym. W taki to sposób zakiełkowała idea stworzenia polskojęzycznego czasopisma, które docierałoby „pod strzechy”. Idee mają to do siebie, że choć same są niematerialne, to w gruncie rzeczy ich urzeczywistnienie czasem musi się odbyć na gruncie całkiem materialnym. Wydawanie czasopisma naukowego, nawet w tzw. czynie społecznym, czyli „własnymi rękoma” wymagało poproszenia o pomoc wielu ludzi dobrej. Nie sposób nie wspomnieć tutaj doktora Andrzeja Podbielskiego (zresztą męża Redaktor Naczelnej), ówczesnego Prezesa firmy EOS i jej Dyrektora magistra inżyniera Jerzego Spyrki, którzy przyjęli na siebie częściowo trudy finansowania tegoż entuzjazmu. Należy też powiedzieć, że Profesor Stręk namówił do współuczestniczenia w tych działaniach fimę Inco Laser, której był wtedy Prezesem. Trzeba pamiętać, że w latach 90-tych terminy takie, jak SME, start-up, spin-off czy spółka profesorska, wielu osobom nie kojarzyły się tak, jak dziś, czyli z innowacyjnym małym przedsiębiorstwem. Pomysł wydawania kwartalnika był raczej postrzegany jako fanaberia, a nie szerzenie wiedzy.

Na szczęście dzięki entuzjazmowi wielu ludzi, w tym doktora Edwarda Łukowiaka z INTBiS PAN – ówczesnego Sekretarza Redakcji (od 2007 roku w tej roli występuje dr inż. Agnieszka Ulatowska-Jarża z Politechniki Wrocławskiej - stypendystka Fundacji Rodkiewicza, Fundacji Nauki Polskiej, Fundacji A.Humboldta w dziedzinie inżynierii biomedycznej!) wszystkie trudności były sprawnie pokonywane.

Sięgając pamięcią do wydawania pierwszych numerów Acta Bio-Optica et Informatica Medica, Redaktorzy osobiście dokonywali zakupu ryz papieru, które to następnie dźwigali do drukarni. Pierwsze numery, przygotowane niemalże domowym sposobem, drukowane były na papierze A3. Aby nie nadwerężać zasobów finansowych, a tym samym zapewnić w miarę płynne finansowanie, doradcą i prawą fachową ręką w zakresie tzw. ekonomiki druku, był przez te lata Pan Maciek Potocki z firmy JUSTY.

Czasopismo szybko sobie zdobyło uznanie Czytelników, a do grona redakcyjnego dołączyli wspaniali naukowcy, m. in. Prof. Zdzisław Zagrobelny z wrocławskiej AWF i Prof. Aleksander Sieroń ze Śląskiej Akademii Medycznej. Wydawaniem kwartalnika zainteresowało się w międzyczasie wydawnictwo Urban&Partner, z którym udało się nam wydać parę numerów, a następnie wydawnictwo Lektorium. Wydawnictwo Urban&Partner na skutek zmian organizacyjnych w firmie, musiało zrezygnować ze współpracy, niemniej jednak przykładem wagi, jaką wydawnictwo to przywiązywało do kwartalnika, było zaproponowanie wydania drukowanych w Acta Bio-Optica et Informatica Medica prac naukowych na temat kriomedycyny w formie zwartej, czego wyrazem jest książka pod redakcją Prof. Zagrobelnego (Terapia miejscowa i ogólnoustrojowa, 2003). Na marginesie trzeba tutaj dodać, że współpraca redakcyjna zaowocowała też inną bardzo poważną pozycją wydawniczą, a mianowicie wydaną przez to wydawnictwo w 2004 roku książką Diagnostyka i terapia fotodynamiczna, pod redakcją Prof. H. Podbielskiej, Prof. A. Sieronia i Prof. W. Stręka.

Od 2006 roku sprawami wydawniczymi i redakcją techniczną fachowo zarządza Pani mgr Katarzyna Wilczyńska z wydawnictwa Indygo. O poziom naukowy prezentowanych prac dbają członkowie Rady Naukowej, uznani w kraju i zagranicą naukowcy. Trzeba też wspomnieć, że od 2000 roku kwartalnik objęty jest patronatem Polskiego Towarzystwa Inżynierii Biomedycznej, które bardzo poważnie wzmocniło pozycję kwartalnika, zapewniając zarówno opiekę merytoryczną, jak dbałość o poziom naukowy prezentowanych prac. Acta Bio-Optica et Informatica Medica od 2007 roku jest też czasopismem pod patronatem Polskiego Towarzystwa Medycyny Fotodynamicznej i Laserowej.